Health Care Management Vragenlijst

Op deze pagina vind je het laatste nieuws op onderwijsgebied, belangrijke mededelingen vanaf Nestor en andere onderwijsactualiteiten.
 Onderwijs over Healthcare Management voor Geneeskunde studenten?

Wat?
Vragenlijst van max. 5 minuten over Healthcare Management
Relevant? Jazeker, voor jouw eigen loopbaan!
Hoe? Klik op de volgende link: http://tiny.cc/EducationHCM.
Ook als je geen interesse hebt in onderwijs over Healthcare Management, is het belangrijk om de enquête in te vullen. Dan ben je na twee vragen al klaar!

Wat is Healthcare Management?

Healthcare Management is een breed begrip en vaak wordt er meteen aan topposities zoals de Raad van Bestuur van een ziekenhuis gedacht. De kennis en vaardigheden die Healthcare Management omvatten, zijn echter in iedere laag van een zorginstelling cruciaal om een afdeling, een praktijk of een heel ziekenhuis goed te laten functioneren. De vaardigheden waar je aan kunt denken zijn leidinggeven, adviseren en beslissen over het beleid van een specifieke zorginstelling en waarborgen dat alle medewerkers waar jij verantwoordelijk over bent de gestelde doelen nastreven.
Door het complexe werkveld van de gezondheidszorgsector is er steeds meer behoefte aan managers die zowel uit het medisch vakgebied komen en deze managementkennis en -vaardigheden hebben.

Waarom dan deze enquête?

Op dit moment wordt er bij de geneeskunde opleiding en eigenlijk op de hele medische faculteit nog weinig aandacht besteed aan Healthcare Management onderwijs. Vanuit studenten is het initiatief gekomen om een onderzoek te doen naar de behoefte voor dit soort onderwijs bij alle studenten van de medische faculteit.
Deze enquête is het eerste onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek en bij voldoende interesse zullen de opties voor onderwijs op het gebied van Healthcare Management worden onderzocht. Deze opties voor onderwijs kunnen zowel binnen het curriculum zijn (Profileringsonderwijs) of buiten het curriculum vallen (als een extra minor of zelfs een master voor als je nog iets wil doen voordat je aan je co-schappen begint).

Alvast veel dank voor je deelname!

Elisa ter Kuile
2019 Studentlid Raad van Bestuur UMCG