Zomerbrief

Op deze pagina vind je het laatste nieuws op onderwijsgebied, belangrijke mededelingen vanaf Nestor en andere onderwijsactualiteiten.
 

Zomerbrief 2019                                                                          

Beste student,
Het studiejaar is bijna ten einde en na alle inspanningen van afgelopen studiejaar staat een welverdiende vakantie voor de deur. Maar voordat je met vakantie gaat, wil ik je alvast informeren over enkele veranderingen in het volgende studiejaar.

Op basis van gesprekken met studenten, jaarvertegenwoordigers en docenten, evaluaties en ervaringen, verbeteren we continu het onderwijs van de bacheloropleiding.

Vanaf 1 september 2019 gaat het volgende veranderen:

Toetsing

 • In alle bachelorjaren worden deeltentamens ingevoerd. Dit systeem heeft voordelen omdat er sneller zekerheid is over het eindcijfer voor het semester en de herkansing beperkt kan zijn tot één deeltentamen. N.B. Bij een deeltentamen worden de eerste 2 en de laatste 3 thematoetsen samengevoegd voor een cijfer dat voor respectievelijk 40% en 60% bijdraagt aan het eindcijfer van het semester. In semester 1.2 zijn er 2 deeltentamens die elk 50% van het eindcijfer bepalen.
 • Er wordt een toetsitembank ingevoerd. Docenten moeten door de huidige werkwijze telkens nieuwe vragen maken omdat deze na de toets worden vrijgegeven. Gevolg is dat de aandacht steeds meer op details ligt. Door goede vragen op te nemen in een toetsitembank kunnen deze worden hergebruikt en dat zal de kwaliteit van de toetsen verbeteren. Keerzijde is dat met ingang van september de vragen niet meer worden vrijgegeven en het proces van toetsinzage moet herzien.
 • In samenwerking met Panacea en de JV’s wordt momenteel een nieuw model ontwikkeld voor een toetsinzagemoment. Wij zullen jullie over deze nieuwe procedure zo snel mogelijk informeren.
 • Zoals recent aangekondigd zijn de regels voor de Voortgangstoets per september gewijzigd.

Heel fijn om te melden: de slagingspercentages zijn goed en liggen in alle bachelorjaren boven de 80% voor de eerste kans. De uitschieter van afgelopen studiejaar was semester 3.1 waar het slagingspercentage maar liefst 92% was! Mijn complimenten voor jullie inzet.

Informatievoorziening
Jullie klachten over de informatievoorziening worden gehoord en daarom staat de verbetering ervan hoog op onze agenda. Er wordt gewerkt aan:

 • Verbetering van de Nestoromgeving
 • We starten in september in jaar 2 met een pilot om colleges (m.u.v. patiëntcolleges) op te nemen op video en deze ter beschikking te stellen via een link op NestorDe course director toont bij aanvang van het semester een infographic met een terugkoppeling van de evaluatiegegevens van het vorige jaar deze zal geplaatst worden in de Nestor cursussen onder de kop ‘Terugkoppeling semesterevaluaties’.

  Organisatie
 • Als onderdeel van de optimalisering van het competentieonderwijs in de Learning Communities nemen wij afscheid van de deans. Bij deze bedank ik de deans Jaap Koot, Friso Muntinghe, Anne van Lammeren en Sven van IJzendoorn voor hun inzet voor de Learning Communities en hun bijdrage aan de ontwikkeling van de bacheloropleiding G2020.
 • De LC-coördinatoren (Agata Szperl, Charlotte Veldman, Inge Deckers en Janine de Zeeuw) worden examinator voor het competentieonderwijs.

  Nice to know
 • Vanwege een aanstelling als afdelingshoofd IC in Maastricht verlaten Iwan van der Horst course director semester 3.2) en zijn echtgenote Anouk van der Horst (course director semester 1.1) het UMCG. Wij danken beiden voor hun bijdrage aan het onderwijs in de bacheloropleiding en wensen hen een goede tijd op de nieuwe werkplek.
 • Voor semester 2.1 is Liesbeth Jansen als nieuwe course director aangesteld. Zij is afkomstig van de afdeling Heelkunde.
 • Dit voorjaar zijn Elske-Marije Abma en Maja Schroevers als course director aangesteld voor semester 1.2.
 • De Learning Community Duurzame Zorg heeft met Inge Deckers een nieuwe LC-coördinator ter vervanging van Maaike de Boer, die nu werkzaam is op de afdeling KNO.

Tenslotte wil ik je bedanken voor je inzet van het afgelopen studiejaar en mede namens alle docenten en het administratieve personeel wens ik je een prettige vakantie. Geniet van de zomer en begin in september met hernieuwde energie aan het vervolg van je studie.

Met vriendelijke groet, Gert ter Horst
Bachelorcoördinator Geneeskunde
(Inloopspreekuur: elke maandag van 16.00-17.00 uur: 3219/2e etage, kamer 222)